Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování projektu tepelného solárního systému 

    Pořízka, Jaromír
    Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického solárního systému pro celoroční provoz. Systém je využíván k ohřevu venkovního bazénu a v zimním období pro vytápění přilehlé garáže v obci Lipůvka. Cílem práce ...