Now showing items 1-1 of 1

  • Fluorescence huminových kyselin 3D excitačně emisní metodou. 

    Mlčoch, Tomáš
    Cílem této práce bylo změřit a popsat EEM spektra IHSS standardů huminových kyselin, půdních či lignitických huminových nebo fulvinových kyselin a humátů různého původu. Popsat odlišnosti v jejich fluorescenčních spektrech ...