Now showing items 1-1 of 1

  • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na bronzi 

    Zemánek, Nikola
    Práce se zabývá působením nízkotlakého, nízkoteplotního vodíkového plazmatu na uměle vytvořené modelové korozní vrstvy na bronzu. Pro tento účel byly vytvořeny tři sady zkorodovaných bronzových vzorků. V prvním kroku ...