Now showing items 1-1 of 1

  • Kinetika fotochromních reakcí v tenkých polymerních filmech 

    Zeman, Vojtěch
    Diplomová práce je zaměřena na studium chování spiropyranu v polymerních matricích poly(N-vinylkarbazolu) PVK a poly[2-methoxy-5-(3´,7´-dimethyloctyloxy)-1,4-fenylenvinylenu)] MDMO-PPV. Fotochromní přeměna mezi spiropyranem ...