Now showing items 1-3 of 3

 • Studium homogenity tenkých vrstev organických materiálů 

  Lacinová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá studiem homogenity tenkých organických vrstev s použitím obrazové analýzy. V teoretické části se zabývá přípravou tenkých vrstev a metodami zkoumajícími jejich povrch zejména optickou mikroskopií ...
 • Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů 

  Kovář, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na studium elektrických a optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů. Byly připraveny organické elektroluminiscenční součástky, na kterých byl pomocí stejnosměrného ...
 • Studium tloušťky tenkých vrstev organických materiálů 

  Hegerová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením tloušťky a indexu lomu tenkých vrstev organických filmů s použitím obrazové analýzy. V teoretické části jsou popsány principy metod, které jsou používány k přípravě tenkých vrstev ...