Recent Submissions

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hudec, Petr
  Moje práce je založena na konceptu komunikace. Myslím tím komunikaci dominanty starého města s dominantou nového města za řekou a lidskou.V neverbální komunikaci používáme určité výrazy. V mé práci jsou to prolamované ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Aust, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh a revitalizace části Květné zahrady (památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a pro návštěvníky ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Antal, Jarolím
  Konceptom návrhu je pohybová volnosť človeka v direktívnosti celku , snaha zorientovať ho v kompozícii záhrady určujúcimi osami, na ktoré je pavilónovým systémom nabalený nový program, čo človeku zároveň dáva možnosť ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Koželouhová, Anna
  Předmětem bakalářské práce je návrh revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži a dostavby objektu zázemí a služeb pro návštěvníky. První úvahy při řešení tohoto projektu vycházely z jeho silného sociálního podtextu. ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kocourek, Tomáš
  Základním konceptem revitalizace předpolí zahrady v Kroměříži jsou osy inspirované současnou zahradou. Ty určují pozice, orientace a tvar jednotlivých domů a objektů v návrhu.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Krištof, Michal
  Moja bakalárska práca rieši priestor Květné zahrady v Kroměříži, ktorá je v zozname kultúrneho dedičstva Unesco. Projekt reflektuje súčasné problémy a požiadavky záhrady a mesta. Vytvára novú inštitúciu Národného centra ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kendera, Vavrinec
  Sprievodná správa Kvetná záhrada vznikla v duchu, mechanistického pojatia prírody, kde sa jasne ukazuje výrazna geometria a silné symbolické princípy. Dnes po historických úpravach oboch záhrad, mesto prezentuje dva ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Martináková, Petra
  REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽÍ Květná zahrada, která byla roku 1998 společně se zámkem a Podzámecku zahradou zapsána na listinu národního kulturního dědictví UNESCO vznikla ve 2.pol. 17.stol. Má dvě hlavní ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Richter, Jiří
  Historie , Urbanismus Jednou z největších hodnot Květné zahrady je to, že se dochovala téměř v původním stavu. Všechny pozemky, které revitalizujeme, jsou součásti původní zahrady. Bohužel jsou neudržované, ale zahradní ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Severa, Zdeněk
  Urbanistické řešení: Jedním z charakteristických principů budování zahrad 17.století byla kompaktnost a ohraničenost s osovým symetrickým členěním. Z toho vychází i rozvržení projektu, které zachovává původní vymezení zdmi ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Sitařová, Dagmar
  Návrh se snaží reagovat na formální uspořádání a geometrickou koncepci Květné zahrady. Současně chce zachovat význam a funkci jejího stávajícího vstupního objektu, který je důležitým reprezentativním prvkem. Řešení vychází ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Rutrlová, Jana
  Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži zahrnuje urbanistické zpracování bývalé holandské a pomerančové zahrady, architektonický návrh budovy návštěvnického centra a rekonstrukci stávajícího vstupního objektu a ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Páralová, Barbora
  Úkolem mé práce bylo navržení nového využití části Květné zahrady v Kroměříži, stávajícího vstupního objektu, jejich funkční využití, architektonický výraz i urbanistické řešení. Můj návrh je jednoduchým řešením daných ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Jirková, Adéla
  Revitalizace části květné zahrady v Kroměříži řeší nové využití holandské zahrady a oranžerie. Návrhem je nové návštěvnické centrum zahrnující expozici, edukační prostory, restaurace na území holandské zahrady a zahradnické ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Guzdek, Adam
  Dnešní vstup do zahrady přes čestný dvůr je natolik reprezentativní, že postrádá smysl jej nahrazovat novým kdekoliv jinde. Vstupní objekt s trojúhelníkovým tympanonem se zlatými iniciálami a erbem arcibiskupa Maxmiliána ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Hrivňáková, Klára
  Koncept spočívá ve vytvoření variability prostorů a jejich objevování, ve vytvoření příjemného prostoru pro relaxaci
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Hlavová, Michala
  Z Čestného dvora na úroveň kolonády, kde byl původní vstup.Liniový objekt podél zdi. Tři objekty=tři funkce. Výstavní prostor, knihovna se studovnou, novy tropický skleník.Holandská a Pomerančová zahrada rozdělená podle ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Poruba, Martin
  rekonstrukce předpolí s urbanistcko architektonickým záměrem s ohledem na zahradní architekturu
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Odstrčilík, Viktor
  K celému komplexu jsem přistupoval se snahou o co nejjednoduší řešení, které by co nejméně zasahovalo do konceptu zahrady budovami a o to více se snažilo prostor vyřešit jako čistý, moderní a jednoduchý park který bude ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Págo, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí (nebo přeložit místo toho - části) Květné zahrady v Kroměříži včetně stávajících staveb a návrhu projektu návštěvnického centra.

View more