Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Antal, Jarolím
    Konceptom návrhu je pohybová volnosť človeka v direktívnosti celku , snaha zorientovať ho v kompozícii záhrady určujúcimi osami, na ktoré je pavilónovým systémom nabalený nový program, čo človeku zároveň dáva možnosť ...