Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Balcárková, Alena
    Návrh řeší revitalizaci zahrady Holandské a Pomerančové. Byl zde navržen objekt infocentra, které nabízí možnost získání informací o památce. Součástí nového objektu je výstavní prostor, prostor k prodeji zahradnických ...