Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Plávka, Ján
    Architektonický návrh sa snaží rešpektovať stávajúce objekty záhrady ako významné pamiatkovo chránené objekty. Vstup do novonavrhovanej časti holandskej záhrady je koncipovaný z pôvodného vstupného objektu do arkády, ktorá ...