Now showing items 1-10 of 10

 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Staňková, Svatava
  můj návrh revitalizace předpolí Květné zahrady spočívá v propojení dvou rekreačních funkcí - odpočinku a pohybových aktivit
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Rutrlová, Jana
  Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži zahrnuje urbanistické zpracování bývalé holandské a pomerančové zahrady, architektonický návrh budovy návštěvnického centra a rekonstrukci stávajícího vstupního objektu a ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Sýkora, Vlastimil
  Předmětem práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby této již "zaniklé" a nevyužité části zahrady a vyřešit zde potřebné zázemí a a služby pro návštěvníky Květné zahrady. Přestože se řešené území nachází ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Nováčková, Tereza
  Úkolem této bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh částí Květné zahrady v Kroměříži. Ve vstupním objektu jsou navrženy informace, pokladna a obytná část. V holandské zahradě je navrženo návštěvnické centrum ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Pařízková, Markéta
  Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži zahrnuje urbanisticko-architektonické řešení prostoru bývalé holandské zahrady, oranžerie, technického zázemí a přiléhajících zahrad. Jedná se o návrh chybějících funkcí v ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Šupák, Lukáš
  Hlavní náplní návrhu jako takového je snaha znovu získat věhlas a patřičný výraz tak významné české zahradě jakou je právě Květná zahrada v Kroměříži. Z tohoto poznatku jsem se snažil vycházet a co nejvěrněji koncepčně ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Balabánová, Jitka
  Pochopit principy minulosti a v jejich osnově návázat novým způsobem. Nesměřovat k opakování a napodobování, ale naopak podtrhnout rozdíl starého s novým. Nezastiňovt, ale pouze doplnit. Podpořit a spolupůsobit. Tyto ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Drnovská, Hana
  Řešení předpolí Květné zahrady spočívá v návrhu návštěvnického centra v části nazývané Pomerančová zahrada, zlepšení funkčního řešení stávajících objektů a řešení nových skleníků v části Holandské zahrady. V objektu ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Havlík, Darina
  Revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži Koncepce návrhu vychází z existujících původních kompozičních os historické části zahrady. Nově navržené objekty doplňují současný kompoziční systém svým symetrickým ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Šupák, Lukáš
  Hlavní náplní návrhu jako takového je snaha znovu získat věhlas a patřičný výraz tak významné české zahradě jakou je právě Květná zahrada v Kroměříži. Z tohoto poznatku jsem se snažil vycházet a co nejvěrněji koncepčně ...