Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Severa, Zdeněk
    Urbanistické řešení: Jedním z charakteristických principů budování zahrad 17.století byla kompaktnost a ohraničenost s osovým symetrickým členěním. Z toho vychází i rozvržení projektu, které zachovává původní vymezení zdmi ...