Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Sobolová, Olga
    V bakalářské práci se zabývám urbanismem, úpravou a funkčním využitím tří přilehlých části Květné zahrady včetně stávajích staveb a návrhu nového vstupního pavilonu a kavárny.