Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Korábová, Nikola
    Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí (nebo přeložit místo toho - části) Květné zahrady v Kroměříži včetně stávajících staveb a návrhu projektu návštěvnického centra.
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Krčmářová, Dana
    Práce řeší návrh návštěvnického centra v areálu Květné zahrady, která je zapsána na seznamu UNESCO. Obsahem návrhu je vytvoření kulturních, informačních a odpočinkových prostor. Také je vytvořena nová zahrada, zahradnické ...