Show simple item record

Optic nerve head segmentation in retinal image data

dc.contributor.advisorKolář, Radimcs
dc.contributor.authorNohel, Michalcs
dc.date.accessioned2023-06-09T06:53:54Z
dc.date.available2023-06-09T06:53:54Z
dc.date.created2023cs
dc.identifier.citationNOHEL, M. Segmentace optického disku v obrazových datech sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.cs
dc.identifier.other152001cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/210237
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá segmentací optického disku a cupu v obrazových datech sítnice. V teoretické části se práce zabývá popisem optického disku a cupu a její součástí je přehled současného stavu využití metod strojového učení pro segmentaci optického disku a cupu. Dále jsou popsány základní principy a bloky konvolučních neuronových sítí. Na vytvořených databázích byly natrénovány konvoluční neuronové sítě U-Net a její modifikace nnU-Net. Tyto modely byly testovány a dosažené výsledky byly diskutovány a srovnány s vybranými publikovanými metodami. Závěrem byly modely vyhodnoceny z~hlediska možnosti jejich praktického využití.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the segmentation of the optic disc and cup in retinal image data. The theoretical part of the thesis describes the optic disc and cup and provides an overview of the current state of the art in using machine learning methods for their segmentation. Furthermore, the basic principles and blocks of convolutional neural networks are described. Convolutional neural networks U-Net and its modification nnU-Net were trained on the created databases. These models were tested and the results obtained were discussed and compared with selected published methods. Finally, the models were evaluated in terms of their potential for practical application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectoptický diskcs
dc.subjectoptický cupcs
dc.subjecthluboké učenícs
dc.subjectU-Netcs
dc.subjectnnU-Netcs
dc.subjectkonvoluční neuronové sítěcs
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectoptic discen
dc.subjectoptic cupen
dc.subjectdeep learningen
dc.subjectU-Neten
dc.subjectnnU-Neten
dc.subjectconvolutional neural networksen
dc.titleSegmentace optického disku v obrazových datech sítnicecs
dc.title.alternativeOptic nerve head segmentation in retinal image dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2023-06-08cs
dcterms.modified2023-06-08-15:58:50cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid152001en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.06.09 08:53:54en
sync.item.modts2023.06.09 08:14:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrahanský, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora, MBA (člen) Ing. Filip Plešinger, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vičar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vičar se zeptal na další metody zpracování nekvalitních dat kromě odstranění šumu a zda by se dala použít augmentace. Také se zeptal, jaké parametry byly použity v práci, která je lepší než prezentovaná DP a zda jsou výsledky na limitním maximu, nebo je co zlepšovat. Ing. Plešinger položil dotaz na počet snímků v UBMI datasetu a na rozdělení datasetů na trénovací a testovací. Poté se zeptal na cross-database test. Ing. Mézl se zeptal na tabulku 6 a to konkrétně na rozdílnost v Dice hodnotách. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBioinženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record