Now showing items 1-5 of 5

  • Metodika měření společenské odpovědnosti firem 

    Černohorská, Lenka
    Základní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění ...
  • Společné plánování výrobního procesu v logistické síti 

    Bartošek, Vladimír
    Aktuálním problémem logistického managementu v prostředí síťové ekonomiky je oblast společného plánování sériové výroby v malých a středních podnicích. Dnešní progresivní výrobní systémy ve spojení s komplexností a rozsáhlostí ...
  • STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY 

    Němcová, Zuzana
    Cílem dizertační práce je tvorba modelu moderního elektronického obchodu s uvažováním potřeb zákazníků a zahrnutí jejich požadavků do strategického řízení elektronického obchodu firmy. Důraz je kladen na aplikaci technické ...
  • Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne 

    Sághy Estélyi, Kristína
    Dizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci ...
  • Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility 

    Placier, Klára
    Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské ...