Now showing items 5-5 of 5

  • Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility 

    Placier, Klára
    Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské ...