Recent Submissions

 • Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility 

  Placier, Klára
  Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské ...
 • STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY 

  Němcová, Zuzana
  Cílem dizertační práce je tvorba modelu moderního elektronického obchodu s uvažováním potřeb zákazníků a zahrnutí jejich požadavků do strategického řízení elektronického obchodu firmy. Důraz je kladen na aplikaci technické ...
 • Metodika měření společenské odpovědnosti firem 

  Černohorská, Lenka
  Základní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění ...
 • Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne 

  Sághy Estélyi, Kristína
  Dizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci ...
 • Společné plánování výrobního procesu v logistické síti 

  Bartošek, Vladimír
  Aktuálním problémem logistického managementu v prostředí síťové ekonomiky je oblast společného plánování sériové výroby v malých a středních podnicích. Dnešní progresivní výrobní systémy ve spojení s komplexností a rozsáhlostí ...