Show simple item record

Study on interactions of protonated aminoacids with low-molecular weight hyaluronan

dc.contributor.advisorChytil, Martincs
dc.contributor.authorChlumská, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:34Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:34Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCHLUMSKÁ, J. Studium interakcí protonizovaných aminokyselin s nízkomolekulárním hyaluronanem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other41568cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21052
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o interakcích nízkomolekulární (110-130 kDa) kyseliny hyaluronové (HA) s protonizovanými aminokyselinami lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. Ke zkoumání těchto interakcí byly použity metody měření pH, měření vodivosti, viskozity a dynamického rozptylu světla. Předpokládají se elektrostatické interakce mezi karboxylovými skupinami HA a aminoskupinou aminokyselin. Prokázání těchto interakcí by umožnilo fyzikální modifikaci HA a následné využití jako cíleného nosiče léčiv. Měření interakcí protonizovaného lysinu s HA bylo prováděno v čisté vodě či v roztoku 15 mmol•dm-3 NaCl. Interakce 6-aminokapronové kyseliny byly zkoumány pouze v čisté vodě. Pro obě aminokyseliny vždy v koncentračním rozmezí 0,9-20 mmol•dm-3. Interakce byly prokázány snížením viskozity zejména pro systém obsahující lysin. V systémech s 6AKK nebyly interakce tolik výrazné.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with interactions between hyaluronic acid (HA) of low molecular weight (110-130 kDa) and protonated aminoacids lysine and 6-aminocaproic acid. For investigation of these interactions, methods such as pH-metry, conductance measurement, viscometry and dynamic light scattering were used. The electrostacic interactions between carboxylic group of HA and the aminogroup of the aminoacids are presumed. Proving these interactions would allow us to physically modify HA and further more, using such a system as a carrier of pharmaceuticals. The interactions of protonated lysine with HA were studied in pure water or in the solution of NaCl (c = 15 mmol•dm-3). Interactions of 6-aminocaproic acid were studied only in pure water. Both aminoacids were in the concentration range 0.9-20 mmol•dm-3. The decrease in the viscosity of the solutions indicates the interactions for lysine; for 6-aminocaproic acid the interactions also occured, but not as signifciantly as for the system containing lysine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKyselina hyaluronovács
dc.subjectlysincs
dc.subject6-aminokapronová kyselinacs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectviskozimetriecs
dc.subjectdynamický rozptyl světlacs
dc.subjectkonduktometriecs
dc.subjectHyaluronic aciden
dc.subjectlysineen
dc.subject6-aminocaproic aciden
dc.subjectinteractionsen
dc.subjectviscometryen
dc.subjectdynamic light scatteringen
dc.subjectconductivityen
dc.titleStudium interakcí protonizovaných aminokyselin s nízkomolekulárním hyaluronanemcs
dc.title.alternativeStudy on interactions of protonated aminoacids with low-molecular weight hyaluronanen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-18-16:12:00cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41568en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:16:29en
sync.item.modts2020.04.01 03:32:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKalina, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Čím je způsobena velká chyba stanovení velikosti částic? Taraba – Do jaké molekulové hmotnosti je hyaluronan považován za nízkomolekulární? Veselý – Co je index polydisperzity?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record