Show simple item record

Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz

dc.contributor.advisorMikulášek, Davidcs
dc.contributor.authorBöserlová, Janacs
dc.date.accessioned2018-05-17T13:06:59Z
dc.date.available2018-05-17T13:06:59Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBÖSERLOVÁ, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22917cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21071
dc.description.abstractKvětná zahrada se nachází v blízkosti centra Kroměříže a spolu s Podzámeckou zahradou je významnou přírodně – architektonickou památkou, zahrnutou v seznamu světového dědictví UNESCO. Celá zahrada je koncipována velmi přísně, přesně podle pravidel barokní zahradní architektury. Řešené území, Předpolí Květné zahrady, bývalo v minulosti nedílnou součástí života celé zahrady. Pro soudobé obyvatelstvo byla zahrada zdrojem radovánek a relaxace. V současnosti je Předpolí Květné zahrady značně zanedbáno a veřejnosti sem není povolen přístup. U takové památky, jíž Květná zahrada bezesporu je, je tento stav na pováženou. Bakalářská práce na téma revitalizace zahrady by měla objasnit problémy a nastínit možný budoucí postup obnovy zahrady.cs
dc.description.abstractFlower garden is located near the center and along with Kroměříž Podzámecká garden is a nature - architectural monuments, included in UNESCO World Heritage Sites. The whole garden is designed to very strict, according to the rules of Baroque garden architecture. Solved territory, the following Flower garden, in the past have been an integral part of the whole garden. For the contemporary nobility was a source of pleasure gardens and relaxation. Currently, the following Flower garden largely neglected and the public is not allowed here. For such sights, which Flower garden undoubtedly is, this situation is disquieting. Bachelor's thesis on the topic of revitalizing the garden should be to clarify issues and outline possible future restoration garden.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzahradacs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectgaleriecs
dc.subjectUNESCOcs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectpůdorysycs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjectKroměřížcs
dc.subjectbarokocs
dc.subjectzahradní architekturacs
dc.subjectet in arcadia egocs
dc.subjectkvětinycs
dc.subjectskleníkcs
dc.subjectšpalírycs
dc.subjectkolonádacs
dc.subjectrotundacs
dc.subjectNeptuncs
dc.subjectvodní plochacs
dc.subjecttrávacs
dc.subjectvoliéracs
dc.subjectkopeccs
dc.subjectgardenen
dc.subjectrehabilitationen
dc.subjectdesignen
dc.subjectrestaurantsen
dc.subjectgalleriesen
dc.subjectUNESCOen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectplansen
dc.subjectconcepten
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectbachelor thesisen
dc.subjectKromerizen
dc.subjectBaroqueen
dc.subjectgarden architectureen
dc.subjectEt in Arcadia egoen
dc.subjectflowersen
dc.subjectgreenhouseen
dc.subjectespalieren
dc.subjectColonnadeen
dc.subjectrotundaen
dc.subjectNeptuneen
dc.subjecta water surfaceen
dc.subjectgrassen
dc.subjectaviaryen
dc.subjecthillen
dc.titleREVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽIcs
dc.title.alternativeRevitalization Program of Floral Garden in Kromerizen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-05-26cs
dcterms.modified2009-05-27-08:24:27cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22917en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:59:37en
sync.item.modts2020.03.31 12:46:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeKlein, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Vladimír Kozumplík (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record