Now showing items 26-26 of 26

  • Útoky na kryptografické moduly 

    Daněček, Petr
    Konvenční způsob kryptoanalýzy je založen na studiu slabin kryptografických algoritmů. Model útoku klasickou kryptoanalýzou zahrnuje pouze matematický popis použitých kryptografických algoritmů. Tento model je bez vazeb ...