Now showing items 1-1 of 1

  • Optoelektronické a fotogrammetrické měřicí systémy 

    Stančík, Petr
    Disertace se zabývá analýzou a návrhem optoelektronických a fotogrammetrických měřících systémů. Obsahuje konkrétní návrhy optoelektronických bezdotykových měřičů ploch rovinných objektů, případně plošné projekce 3D objektů ...