Now showing items 1-1 of 1

  • Digitálně řízené analogové funkční bloky a systémy 

    Brich, Tomáš
    Úkolem této disertační práce je zaměřit se na princip fungování základních analogových obvodů a stanovit, které parametry těchto bloků lze řídit pomocí externího digitálního systému. Dále jsou předvedeny ukázky některých ...