Now showing items 1-2 of 2

  • Digitálně řízené analogové funkční bloky a systémy 

    Brich, Tomáš
    Úkolem této disertační práce je zaměřit se na princip fungování základních analogových obvodů a stanovit, které parametry těchto bloků lze řídit pomocí externího digitálního systému. Dále jsou předvedeny ukázky některých ...
  • Low Voltage Current Conveyor Design Techniques 

    El Dbib, Issa
    Disertační práce se zabývá proudovými konvejery CCII v proudovém modu s nízkým napájecím napětím. Potřeba velké rychlosti, vysokého výkonu a nízkého napájecího napětí pro mobilní elektroniku a komunikační systémy a potíže ...