Now showing items 1-1 of 1

  • Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav 

    Holcman, Vladimír
    Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly ...