Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii 

    Horák, Karel
    Řada průmyslových linek obsahuje kamerové inspekční systémy zvyšující jakost produkce. Předložená práce se proto zabývá aplikacemi metod počítačového zpracování obrazu v defektoskopii. Konkrétně se jedná o vyhodnocení ...