Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická klasifikace digitálních modulací 

    Kubánková, Anna
    Tato disertační práce pojednává o nové metodě rozpoznávání digitálních modulací. V úvodní části je shrnut dosavadní vývoj a současný stav problematiky. Jsou popsány stávající metody spolu s jejich charakteristickými ...