Now showing items 1-2 of 2

  • Dielektrická relaxační spektroskopie glycerolu 

    Stráník, Rostislav
    Práce je věnována analýze dielektrických spekter glycerolu pomocí dielektrické relaxační spektroskopie při různých teplotách. Dielektrická spektra glycerolu byla změřena ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 10 MHz a v teplotním ...
  • Dielektrická relaxační spektroskopie kompozitních soustav 

    Holcman, Vladimír
    Práce pojednává o vybraných dielektrických a elektrických vlastnostech plněného elastomeru niklovými kulovými částicemi. Byly vytvořeny sady vzorku s pěti různými velikostmi niklových částic. Na těchto vzorcích byly ...