Now showing items 1-1 of 1

  • Elektronický šum piezokeramických snímačů akustické emise 

    Majzner, Jiří
    V práci je provedena analýza elektrických a šumových charakteristik piezokeramických snímačů akustické emise a cílem je analyzovat a navrhnout optimalizaci poměru signál/šum. Výchozím bodem je objasnění vzniku šumu ve ...