Now showing items 1-1 of 1

  • A Framework for Exploring Information Systems Quality Perspectives 

    Tamtam, Abdurrzzag Giuma A
    Záměrem předložené disertační práce je porozumět tomu, jak investoři v konkrétním společenském kontextu vnímají význam kvality informačních systémů. Ze studia literatury zabývající se přístupy a rámci hodnocení kvality ...