Now showing items 1-1 of 1

  • Normál vlnové délky pro optické komunikace v pásmu C 

    Růžička, Bohdan
    V disertační práci je prezentován návrh, vývoj a realizace laserového systému se stabilizovanou optickou frekvencí, který by se mohl stát základem etalonu vlnových délek České republiky pro telekomunikační pásmo v blízké ...