Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce nemocí pomocí analýzy hlasu 

    Chytil, Pavel
    Tato disertační práce je zaměřena na analýzu řečového signálu za učelem detekce nemocí ovlivňujících strukturu hlasových orgánů, obzvláště těch, které mění strukturální character hlasivek. Poskytnut je přehled současných ...