Now showing items 1-2 of 2

  • Kvadraturní zrcadlové banky filtrů se sigma-delta modulátory 

    Vrána, Jaroslav
    Disertační práce je zaměřena na zpracování reálných číslicových signálů pomocí kvadraturních zrcadlových bank číslicových filtrů. V první části je stručně popsána dvoukanálová kvadraturní zrcadlová banka číslicových filtrů. ...
  • Nedourčená slepá separace zvukových signálů 

    Čermák, Jan
    V reálných situacích se často setkáváme s případem, kdy je v neznámém prostředí smícháno více zvukových signálů dohromady. Aby mohly být tyto signály správně interpretovány je nutné užitečné signály extrahovat z jejich ...