Now showing items 1-1 of 1

  • Dielektrická relaxační spektroskopie glycerolu 

    Stráník, Rostislav
    Práce je věnována analýze dielektrických spekter glycerolu pomocí dielektrické relaxační spektroskopie při různých teplotách. Dielektrická spektra glycerolu byla změřena ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 10 MHz a v teplotním ...