Now showing items 1-1 of 1

  • Speciální metody mikrovlnných vektorových měření 

    Urbanec, Tomáš
    V práci je popsán princip měření metodou šestibranu, jeho teoretický návrh, vliv jeho parametrů na přesnost měření a vlastnosti dalších obvodů pro zpracování jeho signálů. Jednoduchý šestibran byl plně realizován a jeho ...