Now showing items 1-2 of 2

  • Kvadraturní zrcadlové banky filtrů se sigma-delta modulátory 

    Vrána, Jaroslav
    Disertační práce je zaměřena na zpracování reálných číslicových signálů pomocí kvadraturních zrcadlových bank číslicových filtrů. V první části je stručně popsána dvoukanálová kvadraturní zrcadlová banka číslicových filtrů. ...
  • Návrh a řízení protézy ruky 

    Žajdlík, Jakub
    Práce předkládá metody a výsledky návrhu, výroby a výzkumu pětiprsté protézy ruky. Inspirace jdoucí z přírody a z toho vyvozený princip použitého mechanizmu je uveden. Základní koncept řídícího schéma založeného na procesingu ...