Collections in this community

Recent Submissions

 • Dřevostavba se založením crawl space 

  Kučerová, Klára
  Cíl bakalářské práce je navrhnout rodinný jednopodlažní pasivní dřevostavbu se založením crawl space ve Svitávce. První část je stavební řešení domu. Hlavní část domu tvoří obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, které jsou ...
 • Přístavba střední školy v Brně - technologická etapa realizace monolitického železobetonového skeletu hrubé vrchní stavby 

  Slavíková, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa realizace monolitického železobetonového skeletu přístavby střední školy Brno, Charbulova. Součástí je zpracování pracovního postupu a návrh sestavy bednění. Dále se práce ...
 • Sídliště v Česku a v zahraničí 

  Rucká, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá v první, teoretické části, vymezením základních pojmů a historií českých sídlišť. Dále se zaměřuje na soukromé a veřejné prostory na sídlištích a na typologii veřejného prostranství sídlišť. V ...
 • Kompaktní město v teorii a praxi 

  Čuntalová, Karolína
  Bakalárska práca sa zaoberá konceptom kompaktného mesta v teórii a praktickej aplikácii na vybrané sídlisko 500 bytov v Bratislave. Súčasťou práce je definovanie kompaktného mesta a rozbor vybraného územia na základe ...
 • Novostavba bytového domu 

  Obozhenyuk, Darya
  Hlavním zaměřením bakalářské práce bylo vypracování kompletní projektové dokumentace pro bytový dům, který splňuje náročné požadavky na energetickou účinnost. Stavba se nachází na okraji obce Ivančice a je umístěna na ...
 • Generel bezbariérových tras ve městě Jihlava 

  Navrátil, Jan
  Tato práce se zabývá vypracováním generelu bezbariérových úprav jednotlivých tras ve městě Jihlava. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a jsou v ní popsány prvky a požadavky pro bezbariérové užívání ...
 • Rodinný dům v Březině 

  Pastva, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření dokumentace pro samostatný rodinný dům v Březině. Dům je navržen pro čtyři osoby a má dvě patra. Nad hlavním domem je sedlová střecha a nad přilehlým přístřeškem pro automobily ...
 • Studie ulice Nová Šámalova 

  Pasierb, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je návrh ulice Nová Šámalova v areáli bývalej Zbrojovky Brno. Celkovo sú navrhnuté 3 varianty v centrálnej zbernej komunikácie vrátane ich vzájomného porovnania. Hlavnou potrebou návrhu je potreba ...
 • Urbanistická studie modernizace úseku Olomouc Nová Ulice - Olomouc Řepčín 

  Krobot, Filip
  Cílem této práce je vypracování urbanistické studie modernizace úseku Olomouc Nová Ulice – Olomouc Řepčín v kontextu komplexního urbanistického řešení. Respektive vyhledání, rizikových a problematických míst po stránce ...
 • Studie křižovatky ulic Hodonínská, Revoluční, Květná a Budovatelská v obci Rohatec 

  Štefančík, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá úpravou křižovatky ulic Hodonínská, Revoluční, Květná a Budovatelská v obci Rohatec. Současný tvar se jeví jako nevyhovující, a to kvůli problematickému rozhledu z vedlejších místních komunikací ...
 • Vliv dávkování R-materiálu za studena na výslednou teplotu asfaltové směsi 

  Bocák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je, v laboratorních podmínkách, simulovat vliv dávkování studeného R-materiálu do horké směsi kameniva. V teoretické části budou popsány možnosti dávkování R-materiálu při výrobě asfaltové směsi, ...
 • Systém přírodního čištění odpadních vod v Surabayi v Indonésii 

  Semrádová, Tereza
  Přírodní čistírna odpadních vod je v rozvojových zemích možnou cestou dlouhodobého zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod z domácností. Jedná se o čistírnu reflektující klimatické podmínky, kvalitu a množství vypouštěných ...
 • Identifikace vhodných míst pro zadržení vody v krajině v povodích IV. řádu v povodí Trkmanky 

  Valný, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci vhodných míst pro zadržení vody v krajině. Vyhodnocované území se skládá ze tří vybraných povodí IV. řádu v povodí řeky Trkmanky v Jihomoravském kraji. V první části práce byla ...
 • Vybrané konstrukce rodinného domu 

  Kulík, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vybraných železobetonových konstrukcí rodinného domu, jedná se o spojitou stropní desku a schodiště. Konstrukce byly navrženy a posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. ...
 • Návrh a posouzení nosné části železobetonové konstrukce 

  Tihelka, Marek
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení železobetonové základové konstrukce sportovní haly. Navrženým řešením je monolitická základová deska. Pro výpočet zatížení a vnitřních sil byl použit program SCIA Engineer 22.0. ...
 • Návrh mostu o jednom poli 

  Čihák, Jakub
  Tématem této bakalářské je návrh mostu o jednom poli na dálnici D0. Byly vypracovány dvě varianty. Jako použitá varianta byla vybrána varianta z prefabrikovaných předem předpjatých nosníků spřažené s monolitickou deskou. ...
 • Bytový dům v Třinci 

  Cieslarová, Nikol
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Třinci. Objekt má tři nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží, které bylo vytvořeno díky svažitému terénu. Hlavní vstup do ...
 • Využití alternativních plniv pro dřevěné lepené spoje 

  Fritzová, Adéla
  Tato práce se zabývá možnostmi modifikace lepidel a povrchu dřeva pro konstrukční účely. Práce obsahuje charakteristiku nejčastěji využívaných modifikačních procesů na dřevo, základní principy lepení dřevěných spojů, ...
 • Bytový dům v Opavě 

  Reichert, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby třípodlažního bytového domu s částečným podsklepením a vypracovat projektovou dokumentaci pro fázi provedení stavby. Stavební objekt je umístěn ve městě Opava a je osazen ...

View more