Show simple item record

Design and Deployment of Information System for Management of Hardware

dc.contributor.advisorNeuwirth, Bernardcs
dc.contributor.authorEliáš, Filipcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:11:54Z
dc.date.available2018-10-21T16:11:54Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationELIÁŠ, F. Návrh a nasazení informačního systému pro správu hardware [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63024cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21147
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřená na návrh změny informačního systému pro správu hardware v laboratoři v české pobočce společnosti Red Hat. Návrh vychází z analýzy současného stavu, ve které byly odhaleny všechny nedostatky stávajícího informačního systému. Při návrhu informačního systému byl kladen důraz na to, aby byly splněny všechny požadavky, které byly na informační systém kladeny. Součástí práce je také zvolení vhodné metody a postupu pro nasazení informačního systému do společnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused at design and deployment of information system for management of hardware in Czech branch office of Red Hat. Design is based on analysis of current state, in which were revealed all flaws of current information system. Upon design of the information system, particular emphasis was placed on compliance of all requirements that should be met by information system. Part of the thesis is selection of appropriate method and process for deployment of information system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectnasazenícs
dc.subjectHOS 8cs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectanalýza změnycs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectdesignen
dc.subjectdeploymenten
dc.subjectHOS 8en
dc.subjectSWOTen
dc.subjectchange analysisen
dc.titleNávrh a nasazení informačního systému pro správu hardwarecs
dc.title.alternativeDesign and Deployment of Information System for Management of Hardwareen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.modified2013-06-17-10:59:10cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63024en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:09:05en
sync.item.modts2021.11.10 12:13:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNguyen, Filipcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. PaedDr. Dalibor Martíšek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - Odpovězeno Otázky oponenta práce - Odpovězeno doc. PaedDr. Dalibor Martíšek, Ph.D. - Důvod zvolení firmy Red Hat - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record