Show simple item record

Analysis and Design of E-commerce Firms

dc.contributor.advisorNěmcová, Zuzanacs
dc.contributor.authorUhrová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:26:20Z
dc.date.available2019-05-17T01:26:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationUHROVÁ, P. Analýza a návrh elektronického obchodu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63034cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21160
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika možností internetové propagace, díky které Vinařství Josef Uher osloví a získá nové zákazníky. Diplomová práce obsahuje teoretické poznatky řešené problematiky, dále analýzy zaměřené na průzkum vnějšího a vnitřního prostředí firmy, elektronické obchodování a dotazníkové šetření. Stěžejní částí této práce jsou návrhy, které by firmě měly v budoucnu napomoci získat nové zákazníky, zajistit větší odbyt produktů a tedy i dosahování většího zisku.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on promoting the company Winery Josef Uher through Internet market. This is especially the design of appropriate ways of selling products of analyzed company using the internet and several options of internet promotion thanks to which the Josef Uher Winery will atrract new customers. The thesis contains theoretical knowledge of solved problems, further analysis focused on exploring the external and internal environment of the company, e-commerce and questionnaire investigation. The main part of this work depicts some ideas which should help the companies to attract new customers in the future, ensure better marketing of products and thus achieving greater profit.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektronické podnikánícs
dc.subjectelektronický obchodcs
dc.subjecte-shopcs
dc.subjectmarketing na internetucs
dc.subjectnástroje marketingové komunikace na internetucs
dc.subjectdruhy internetové reklamycs
dc.subjectE-businessen
dc.subjecte-commerceen
dc.subjecte -shopen
dc.subjectonline marketingen
dc.subjectmarketing communication tools on the Interneten
dc.subjecttypes of online advertisingen
dc.titleAnalýza a návrh elektronického obchodu firmycs
dc.title.alternativeAnalysis and Design of E-commerce Firmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-06cs
dcterms.modified2013-06-17-09:41:23cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63034en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:30:30en
sync.item.modts2020.03.31 06:39:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHolásková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky: prof. Režňáková - Z jakého důvodu jste dělala průzkum v Jihomoravském a Libereckém kraji? doc. Beneš - Proč chcete zlepšit styk se spotřebiteli (jakoukoli cestou)? doc. Beneš - Která varianta vychází jako optimální (nákladově)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record