Show simple item record

Proposal for Medium-Term Investment Portfolio of Company in Conditions of Czech Financial Market

dc.contributor.advisorRejnuš, Oldřichcs
dc.contributor.authorJonáš, Patrikcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:26:20Z
dc.date.available2019-05-17T01:26:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJONÁŠ, P. Návrh střednědobého investičního portfolia podniku v podmínkách soudobého českého finančního trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63043cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21165
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem optimální finanční investice podniku s ohledem na jeho investiční strategii a soudobou ekonomickou situaci. Návrh optimální finanční investice podniku byl vytvořen na základě analýzy aktuální situace na finančních trzích a analýzy současných investičních příležitostí na finančním trhu České republiky.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis deals with proposal for optimal financial investment of company with regard to its investment strategy and present economic situation. Proposal for optimal financial investment of company has been formed on the basis of the analysis of situation on financial markets and analysis of present investment opportunities on financial market of Czech Republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční trhycs
dc.subjectfinanční investicecs
dc.subjectfinanční investiční instrumentycs
dc.subjectpodnikové akciecs
dc.subjectinvestiční doporučení.cs
dc.subjectFinancial marketsen
dc.subjectfinancial investmenten
dc.subjectfinancial investment instrumentsen
dc.subjectcorporate sharesen
dc.subjectinvestment recommendation.en
dc.titleNávrh střednědobého investičního portfolia podniku v podmínkách soudobého českého finančního trhucs
dc.title.alternativeProposal for Medium-Term Investment Portfolio of Company in Conditions of Czech Financial Marketen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-05cs
dcterms.modified2013-06-17-09:41:20cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63043en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:12:27en
sync.item.modts2020.03.31 06:54:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVeselá, Luciecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího a oponenta byly zodpovězeny. Prof. Rejnuš: Proč kladete tak velký důraz na vývoj Americké ekonomiky a její dopad na ČR. Dr. Beránek: V jaké fázi hospodářského cyklu se ČR nachází? Ing. Hanušová: Míra zisku z realizované investice v porovnání s možnými substituty.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record