Časopis Elektrorevue byl založen v roce 1999 za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho úkolem bylo prezentovat výsledky vývoje, vědy a výzkumu z oblasti nejnovějších trendů a technologií využívaných v elektrotechnickém průmyslu, včetně objasnění principů, na kterých jsou založeny. Záměrem redakce bylo, aby časopis přispíval k šíření výsledků vědy a výzkumu mezi vědeckou a odbornou veřejnost. Články schválené redakcí vycházely v pravidelném intervalu dvou měsíců.

Časopis Elektrorevue ukončil v roce 2023 aktivní činnost.

ISSN: 1213-1539
Vydavatel: International Science and Engineering Society, o.s.
Šéfredaktor: Ing. Radek Fujdiak, Ph.D.
Web: http://www.elektrorevue.cz/

Sammlungen in diesem Bereich

Neueste Zugänge

 • Modeling of the EEG signal 

  Svozilova, Veronika; Mezl, Martin (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-04-30)
  This article describes important and wide academic Field, EEG signals modeling. A majordivision of this Field into two branches, EEG-like signals modeling and seizure-like signals modeling,is introduced and analyzed. Three ...
 • Experimentální ověření vhodnosti nízkoodběrových IoT zařízení pro implementaci kryptografických primitiv 

  Zeman, Krystof; Masek, Pavel; Hosek, Jiri (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-02-29)
  The Internet of Things (IoT) provides a new area for the use of smart devices using a ubiquitous communication network. These devices are used in countless different industries such as healthcare, education, security and ...
 • Inteligentní systém na bázi PLC pro domácí automatizaci 

  Sláčik, Ján; Mlýnek, Petr (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-12-31)
  The article describes the technology of power line communication, refers to requirements to createintelligent building system. Deal with intelligent systems, techniques and methods deployed inpractice for the industry or ...
 • Klasifikace spánkových fází pomocí PSG dat 

  Králík, Martin; Ronzhina, Marina; Bělhrad, Miloš (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-12-31)
  This article is focused on the classification of sleep stages, using PSG data. The data used for the classification come from real patients, signals used are EEG, EOG and EMG. Extraction of classification features is focused ...
 • Metody segmentace a rozpoznání číslic analogového elektroměru 

  Sliz, Jiri (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-02-29)
  The paper discusses image processing methods applicable for reading the values indicated by single-phase, analog electrical meters commonly used in the home. The principle of an analog meter is introduced, and relevant ...
 • Hybridní akumulační systém využívající vodíkové technologie ve spojení s FV elektrárnou 

  Moldřík, Petr; Minařík, Daniel; Ney, Michal; Kačor, Petr (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-12-31)
  The article deals with the design of a hybrid hydrogen storage system to be linked with a real photovoltaic (PV) power plant with the installed capacity of 40 kWp. The output of this PV plant is run via the transformer ...
 • Výkonnostní analýza současných softwarových knihoven pro výpočty modulární aritmetiky 

  Dzurenda, Petr; Hajný, Jan (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-04-30)
  The article deals with analysis of current state of cryptographic and mathematics libraries for computing of modular operations with big integers. Currently most common libraries implemented in C/C++ are analysed here. The ...
 • Tvarovanie 3R modelu ľudskej hlavy pomocou steroskopického snímania 

  Kovac, Ondrej; Mihalik, Jan (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-02-29)
  In the paper techniques of 3D human head model shaping are described. The paper is mainly focused on mathematical description of parallel stereoscopic system and its implementation in estimation of human head coordinates ...
 • Jednoduchý odhad relatívnej permitivity steny pomocou UWB radarového systému 

  Repko, Miroslav; Gamec, Ján; Schneider, Ján (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-04-30)
  This paper describes a simple method for the relative permittivity estimation of the wall by an ultra wideband (UWB) impulse radar system. I tis noninvasive reflected free space method, where the measuerent is employed ...
 • An Overview of Indoor and Outdoor Positioning Technologies with Focus on their Precision 

  Sedlacek, Petr; Slanina, Martin; Kovac, Dominik (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-12-31)
  The article aims to evaluate today’s precise localization technologies with main focus ontheir positioning precision. The most precise outdoor and indoor radio localization technologies arepresented and thoroughly evaluated ...
 • Data processing and object recognition in radar reflectivity images 

  Bartl, Milan (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-04-30)
  This paper is a part of a project dealing with merging radar reflectivity data from multiplesources and distribution of the results to aircraft. Intervals of incoming data will be varying and thusthe total radar image will ...
 • Odstranění stimulačních hrotů ze signálu elektrokardiografu 

  Smíšek, Radovan; Plešinger, Filip; Jurák, Pavel; Halámek, Josef (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-12-31)
  Ventricular dyssynchrony is a common cause of heart failure. Dyssynchrony can be eliminated using biventricular pacing. Analysis of ultra-high-frequency components in the band 500-2000 Hz allows to evaluate changes ...
 • Zařízení pro sklízení RF energie v pásmu GSM 

  Kaděra, Petr; Mrnka, Michal (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-10-30)
  This article is focused on radio frequency energy harvesting using the GSM cellular telecommunications system. The authors examine the possible appliactions of harvested energy, architecture of harvesting network along ...
 • Experimentální porovnání úzkopásmové PLC komunikace posta-vené na jedné nosné a více nosných frekvencích 

  Mlýnek, Petr; Sláčik, Ján (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-10-30)
  The article focuses on experimental comparison of single- and multi-carrier narrowband Power Line Communication in the industry environment. The aim of experimental measurements was comparison of single- and multi-carrier ...
 • Image Quality Assessment of ophthalmologic videosequences using phase correlation 

  Liberdova, Ivana; Kolar, Radim; Tornow, Ralf P. (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-10-30)
  The paper is dedicated to common problem of image processing – video quality assessment.Reference method of video quality assessment using phase correlation as objective way for blurredimage identification is presented in ...
 • Neuromuskulární systém člověka 

  Obšilová, Lucie; Havlíková, Marie; Bradáč, Zdeněk (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-08-31)
  Human operator occurs in the most control systems called Man-Machine Systems (MMS). The quality of control depends on characteristics of human operator neuromuscular system, which contains efferent and afferent muscle ...
 • Modelování činnosti agentů kontaktního centra 

  Chromý, Erik (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-10-30)
  The paper deals with the optimal sizing of the contact center. The most important part of the contact centers are their agents, therefore the modeling of their working time is also important. In the case of parameter which ...
 • Techniques to reduce electromagnetic noise produced by wired electronic devices 

  Chvátal, Tomáš (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-10-30)
  The article describes possible ways and techniques for reducing the electromagnetic interferencethat is produced by electronic devices. Electromagnetic interference is handled by nationaland international authorities. The ...
 • Zařízení pro diagnostiku asynchronních motorů 

  Bulín, Tomáš; Ondrůšek, Čestmír; Huzlík, Rostislav (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-04-30)
  The aim of this article is to introduce the faults of induction machines and design of a device for their detection. It is appropriate to detect occurring fault to prevent greater damage in industrial production. Monitoring ...
 • Použití kumulantů vyšších řádů pro automatickou klasifikaci EKG 

  Maršánová, Lucie; Ronzhina, Marina; Smíšek, Radovan; Vítek, Martin (International Society for Science and Engineering, o.s., 2016-08-31)
  This article deals with the variety of applications of higher-order cumulants for the representation of cardiac cycles in the process of automatic classification. It is obvious from the previous studies that higher-order ...

View more