Trendy v biomedicínském inženýrství 2023 je již 15. ročník odborné konference, jejíž hlavním pořadatelem je Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI). Jedná se o setkání pracovišť biomedicínského inženýrství, která se věnují výuce a aktivitám v oblasti biomedicínského výzkumu. Setkání je zaměřeno na posílení stávající spolupráce, sdílení zkušeností a rozšíření spolupráce napříč Českou a Slovenskou republikou.

Lokálním organizátorem tohoto ročníku byl Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Konferenční sborník

Nakladatel: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Editoři sborníku: Jiří Chmelík, Roman Jakubíček, Jana Kolářová, Martin Králík, Martin Mézl, Andrea Němcová, Jiří Sekora
ISBN: 978-80-214-6173-4
DOI: 10.13164/trendybmi.2023
Stránky konference: http://trendybmi.cz/

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).

Recent Submissions

 • Overenie presnosti výroby ortéz vyrobených aditívnou výrobou 

  Tóth, Teodor; Ondrejová, Bibiána; Štefanovič, Branko; Bálint, Tomáš; Živčák, Jozef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  V rámci experimentu bola navrhnutá metodika návrhu a výroby ortéz s využitím inovatívnych technológií. Celý proces pozostáva zo získania 3D pozitívu pomocou 3D skenera, návrhu ortézy v CAD modelovacom softvéri a výroby ...
 • Transluminace plic - hledání solitárních plicních uzlů pomocí IR záření 

  Votruba, Jiří; Drahanský, Martin; Goldmann, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Tento článek obsahuje popis vývoje zařízení s metodikou pro transluminaci plicní tkáně s cílem nalezení solitárních plicních uzlů s minimalizací zátěže pro pacienta. Zařízení na prosvětlování plicní tkáně je založeno na ...
 • Právne a etické aspekty 3D biotlače 

  Zábavská, Dominika; Hlubeňová, Jana; Hudák, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Tak ako každá nová revolučná technológia, aj technológia biotlače má okrem množstva prísľubov a výhod aj množstvo výziev, ktoré je potrebné správne pomenovať a venovať im náležitú pozornosť. Cieľom tohto článku bude preto ...
 • Starověk, středověk a novověk v analýze signálů a obrazů na ÚBMI VUT v Brně 

  Jan, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Vyžádaná přednáška se zabývala zpracováním a analýzou signálů a obrazových dat v celé historii ústavu, od založení původní Katedry lékařské elektroniky v pravěku ústavu přes starověký a středověký vývoj, následně pak přes ...
 • Analýza vzťahov medzi radiomickými priznakmi heterogenity trombu v akútnych ischemických mozgových príhodách 

  Nemčeková, Petra; Škrváň, Adam; Henk, Marquering; Chmelík, Jiří; Jakubíček, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Cievne mozgové príhody sú jedným z najznámejších patológií mozgu. Prvotnou diagnostickou metódou je použitie počítačovej tomografie (CT). Avšak pre správne určenie liečby by bolo potrebné vedieť bližšie charakteristiky ...
 • Analýza zubných náhrad vyrobených rôznymi technológiami 

  Rajťúková, Viktória; Ondrejová, Bibiána; Chromý, Ĺuboš; Hudák, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Na účely predkladanej štúdie bolo vyrobených 90 zubných náhrad zo zliatiny kobalchrómu pomocou konvenčnej techniky (odlievanie), aditívnej 3D tlače vykonanej technikou selektívneho laserového tavenia (SLM) a subtraktívnej ...
 • SIMLEK -Simulační centrum Ostrava 

  Vavřinčíková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Příspěvek pojednává o nově otevřeném simulačním centru Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ve článku je centrum představeno v kontextu zajišťované výuky a možného využití při výuce biomedicínských inženýrů.
 • Historie, současnost a budoucnost České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP jako odborného garanta profesí biomedicínský technik a inženýr 

  Hozman, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Uvedený příspěvek uvádí historická fakta, minulé a současné aktivity a též hlavní priority činnosti České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP v budoucím období. Jedná se o odbornou ...
 • Detekce infarktu myokardu s využitím vektokardiografických záznamů 

  Vondrák Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Tato práce se zabývá návrhem metodiky vyhodnocení elektrické aktivity srdce za účelem detekce infarktu myokardu. K tomuto účelu bylo využito vektorkardiografických záznamů, ze kterých byly extrahovány příznaky analyzující ...
 • Návrh individuálneho chrániča uší prostredníctvom CAD/CAM metódy 

  Štefanovič, Branko; Ondrejová, Bibiána; Bednarčíková, Lucia; Živčák, Jozef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Ušnica je časť ucha, ktorá môže byť fyzicky ovplyvnená rôznymi ochoreniami a mechanickými poškodeniami, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu sluchu jedinca a kozmetický vzhľad. V súčasnosti existuje mnoho spôsobov, ako chrániť ...
 • Hypomagnetické polia a ich vplyv na bunkové kultúry 

  Bajtoš, Marek; Radil, Roman; Štefaňáková, Monika; Janoušek, Ladislav; Skurčák, Ľuboš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Hypomagnetické polia, alebo takmer nulové magnetické polia sú polia s hodnotou amplitúdy magnetickej indukcie nižšou ako geomagnetické pole Zeme. Účinky týchto tzv, slabých magnetických polí sa u živých organizmov môžu ...
 • Možnosti přístupu k obrazovým datům v rámci projektů ÚBMI ve spolupráci s klinickými pracovišti 

  Jakubíček, Roman; Nemčeková, Petra; Ouředníček, Petr; Chmelík, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Tento článek zkoumá výzvy a možnosti spojené se zpracováním a sdílením obrazových dat v kontextu biomedicíny a počítačem podporované diagnostiky. S rostoucím výpočetním výkonem a využitím strojového učení se metody analýzy ...
 • Vývoj zařízení pro neinvazivní měření krevního tlaku 

  Kubošková, Terezie; Augustynek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Tento článek se zabývá měřením hypertenze, která má vliv na zdraví jedinců. Hypertenze je spojena se zvýšeným rizikem vzniku srdečních onemocnění a náhlé smrti. Cílem práce je vytvořit funkční tlakoměr pro měření krevního ...
 • Trénovanie správneho dýchania rádioterapeutických pacientov 

  Bedriová, Nicole; Žilavý, Michal; Smetana, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Príspevok opisuje návrh systému senzorického snímania dychovej krivky, ktorý je možné využívať s mobilným komunikačným zariadením s operačným systémom Android. Hrudný pás pozostáva z hardvérovej časti navrhnutej v podobe ...
 • Návrh variantných riešení orgánov na čipe 

  Kolembusová, Petra; Ferenčík, Norbert; Hudák, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Technológia organ-on-a-chip, tiež označovaná ako tkanivové čipy, obsahuje skonštruované alebo prirodzené miniatúrne tkanivá odvodené z rôznych orgánov, ktoré rastú v miniaturizovaných tekutinových kanáloch tvarovaných do ...
 • Mechanické testovanie PCL polyméru s rôznou pórovitosťou při využití FDM technológie 

  Kohan, Miroslav; Schnitzer, Marek; Živčák, Jozef; Hudák, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Cieľom predmetnej štúdie bolo mechanicky otestovať experimentálne vzorky s rôznou veľkosťou pórov na základe vyrobeného filamentu z medicínsko certifikovaného PCL materiálu. Výroba filamentu bola realizovaná pomocou ...
 • Využitie FSR senzorov pre monitorovanie dynamiky chôdze 

  Šmondrk, Maroš; Babušiak, Branko; Kreanová, Alexandra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Tento článok je zameraný na návrh a implementáciu zariadenia pre monitorovanie dynamiky chôdze. V klinickom prostredí sa dynamika chôdze monitoruje v špecializovaných pohybových laboratóriách založených na kamerových ...
 • Automatické měření efektivní refrakterní periody srdeční tkáně 

  Ředina, Richard; Filipenská, Marina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Elektrofyziologické vyšetření jako jedna z možností léčby arytmií je i v dnešní době stále časově náročný výkon. S cílem snížení této časové zátěže prezentujeme vyvinutý algoritmus, který z měřeného EKG automaticky určuje ...
 • Výuka zobrazovacích systémů na Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně 

  Mézl, Martin; Jiřík, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Příspěvek pojednává o výuce zobrazovacích systémů v rámci studijních programů v oblasti biomedicínského inženýrství na Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. V rámci jednotlivých kapitol je představeno zařazení ...
 • Telemedicínský systém pro analogové mise a vesmírné aplikace: Aktuální stav a budoucnost vývoje 

  Kutílek, Patrik; Hýbl, Jan; Volf, Petr; Sokol, Marek; Leová, Lýdie; Kotolová, Veronika; Karavaev, Aleks; Čubanová, Slávka; Hejda, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023)
  Dlouhodobým záměrem vědeckovýzkumného týmu Zdravotnické technologie pro vesmírné aplikace Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, FBMI ČVUT je vývoj telemedicínských technologií vhodných pro analogové mise a ...

View more