Show simple item record

Comparison of pasta manufactoring in Europe and Asia

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorPíšťková, Magdalenacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:49Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPÍŠŤKOVÁ, M. Srovnání výrob těstovin v Evropě a v Asii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16618cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21804
dc.description.abstractPráce pojednává o rozdílech ve výrobě evropských a asijských nudlí. Úvodní část je věnována pšenici jako základní surovině pro výrobu těstovin. Je zde popsána stavba a chemické složení zrna, podmínky pěstování pšenice i pšenice tvrdá Triticum durum. Následující kapitola je věnována nejdůležitějšímu pšeničnému produktu - pšeničné mouce. Zachycuje výrobu a skladování mouky, vady a druhy mouky. Není opomenuta ani semolina - mouka z Triticum durum. Podrobněji je zde popsána klasifikace těstovin, technologie výroby těstovin v Evropě a Asii. Dále práce pojednává o základních surovinách při výrobě těstovin a nudlí, aditivních látkách přidávaných za účelem dosažení lepších nutričních hodnot, lepší barvy a chuti výrobku. V závěru jsou shrnuty rozdíly mezi základními surovinami pro výrobu, stejně jako mezi surovinami přidanými za různými účely. Nastíněny jsou i rozdíly v technologických postupech výroby.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with differences between manufacturing technologies of European and Asian noodles. First part concentrates on wheat as a basic raw material for noodle production. Structure and chemical composition of wheat grain, growing conditions, Triticum durum are described. Next part considers wheat flour, the most important product made of wheat, its manufacturing, storage, defects, and kinds. Semolina made of Triticum durum wheat is mentioned. In more detail it concentrates on classification and manufacturing technology of pastes booth in Europe and Asia. Further it considers other raw materials used and also additives that are used in order to improve nutritional value, color, and taste of final products. In conclusion there is a summary of differences among raw material and the additives used in pasta and noodle production. Lastly the manufacturing technology comparison of European pastes and Asian noodles is done.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpšenicecs
dc.subjectpšeničná moukacs
dc.subjectsemolinacs
dc.subjecttěstovinycs
dc.subjectasijské nudlecs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.subjectwheaten
dc.subjectwheat flouren
dc.subjectsemolinaen
dc.subjectpastesen
dc.subjectasian noodlesen
dc.subjectmanufacturing technologyen
dc.titleSrovnání výrob těstovin v Evropě a v Asiics
dc.title.alternativeComparison of pasta manufactoring in Europe and Asiaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid16618en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:02:21en
sync.item.modts2020.03.31 20:01:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVránová, Danacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Jolana Karovičová, Ph.D. (člen) doc.Ing. Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record