Show simple item record

Design of the Investment Property Management Models

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorŠicnerová Shahbazjan, Margaritcs
dc.date.accessioned2014-12-19T16:04:08Z
dc.date.available2014-12-19T16:04:08Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠICNEROVÁ SHAHBAZJAN, M. Návrh modelů správy investičních nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other51652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21870
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaobírá podnikatelským záměr pro firmu Get & Invest, který spočívá v sestavení modelu správy investičních nemovitostí. Get & Invest je mladou firmu zabývající se realitní a stavební činnosti, financováním. Mimo jiné také poskytuje např. právní servis. V práci se dále budu zabývá všemi aspekty, které s podnikatelským záměrem bezprostředně souvisí. Jedná se o analýzu trhu, zákazníků, dodavatelů a konkurence. Dále také stanovení ceny za poskytované služby. Cílem práce je tedy navrhnout komplexní model správy investičních nemovitostí. Tento model bude zahrnovat jak náklady spojené s provozem těchto nemovitostí, tak i jejich ekonomické zhodnocení v čase.cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis is focused on elaborating proposal for business plan for the company Get & Invest which consists the assembly model of management of investment real estate. Get & Invest is a young company focused on real estate and construction, financing. Among other things, for exapmle, provides legal services. In this thesis, I will deal with all aspects that are directly related to business plan. This is an analysis of the market, customers, suppliers and competitors. I also determine the price for rendered services. The objective of this thesis is to propose a comprehensive model of management of investment real estate. This model will include both the costs associated with the operation of these properties, as well as their economic evaluation in time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectrealitní trhcs
dc.subjectspráva nemovitostics
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectreal estate marketen
dc.subjectmanagement real estateen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.titleNávrh modelů správy investičních nemovitostícs
dc.title.alternativeDesign of the Investment Property Management Modelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.extent1.36 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-02-07-08:48:56cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:12:30en
sync.item.modts2020.03.31 08:21:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBrauner, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Libor Chadima (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record