Show simple item record

Introspection

dc.contributor.advisorKvíčala, Petrcs
dc.contributor.authorBuzková, Petracs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:59:49Z
dc.date.available2021-11-22T23:59:49Z
dc.identifier.citationBUZKOVÁ, P. Introspekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other57582cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21950
dc.description.abstractHlavním tématem mé práce je introspekce. Pozoruji své vjemy, s nimiž pak pracuji v obrazech. Pocity nejčastěji vycházejí z intenzivních zážitků z krajiny, díky které si uvědomuji samu sebe a čas, ať už se jedná o minulost a s ní spojenými vzpomínkami nebo o přítomnost a následnou budoucnost. Tyto roviny času a uvědomění si své role v něm zpracovávám v obrazech větších formátů, ve kterých je zastoupena krajina, figura nebo její fragment a artefakt odkazující ke vzpomínkám na dětství. Dále pak vycházím z myšlenek Thomase Moora obsažených v Knize o duši, se kterými se ztotožňuji. V malých formátech zobrazuji filosoficko-psychologické myšlenky autora, které vycházejí z obecně platných teorií psychologie člověka. Určité Moorovy úvahy řeším v obrazech na základě analýzy sebe samotné, zároveň jsou však obecně aplikovatelné. Zpracovávám vnitřní pochody tak, aby si za ně divák mohl dosadit své vlastní.cs
dc.description.abstractThe main theme of my work is introspection. I watch their perceptions with which the work in pictures. Feelings are based on the most intense experiences of the landscape that makes you aware of herself and time, whether it is the past and its memories or related to the presence and subsequent future. These dimensions of time and awareness of their role in it processed in a larger format paintings, which is represented in the landscape, figure, or a fragment thereof and an artifact that link to memories of childhood. Furthermore, I come from the ideas of Thomas Moore contained in the Book of the soul with which I agree. In small format displays philosophical and psychological ideas of the author, based on generally accepted theories of human psychology. Moore Certain considerations addressed in the analysis of the images of themselves, but they are also generally applicable. Processing internal processes so that the audience for them to install their own.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInrospekcecs
dc.subjectIntrospectionen
dc.titleIntrospekcecs
dc.title.alternativeIntrospectionen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2012-08-30-11:57:44cs
thesis.disciplineVýtvarné umění - malířství - volná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3cs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
sync.item.dbid57582en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:59:49en
sync.item.modts2021.11.22 23:55:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeZálešák, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) akad. malíř Tomáš Lahoda (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Jiří Franta (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record