Show simple item record

Design and computer control of intelligent wiring system Ego-n

dc.contributor.advisorBátora, Branislavcs
dc.contributor.authorHubálek, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:55Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:55Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHUBÁLEK, M. Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other35571cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2211
dc.description.abstractBakalářská práce řeší problematiku inteligentní elektroinstalace pro domovní řízení. Je zaměřená především na moderní systém Ego-n od firmy ABB s.r.o., který je běžně dostupný na českém trhu. Nejprve jsou popsány rozdíly mezi jednotlivými systémy inteligentních elektroinstalací, které se u nás používají. Tyto systémy jsou rozděleny do skupin a stručně popsány. Následuje úvod do systému Ego-n, formulování základních principů systému, jeho možnosti a využití. Převážná část bakalářské práce je zaměřena na výrobu a „Oživení“ laboratorního panelu inteligentní elektroinstalace Ego-n. Laboratorní panel má demonstrovat funkce řízení osvětlení, žaluzií, vytápění a jiných obvodů. Programování laboratorního panelu je možné ručně, nebo pomocí počítače. Pro obě varianty jsou napsány laboratorní návody na procvičení jednotlivých funkcí. Práce obsahuje i rozpočet a soupis materiálu na výrobu laboratorního panelu a jeho zapojení.cs
dc.description.abstractBachelor thesis addresses the issue of smart wiring for household management. It is focused primarily on the modern system of Ego-n by ABB s.r.o., which is commonly available on the Czech market. It first explains the differences among individual intelligent electrical systems that are used here in our country. These systems are divided into groups and briefly described. This is followed by an introduction into the Ego-n system, formulation of basic principles of the system, its capabilities and applications. Most of the work is focused on the production and "Revival" of the laboratory panel of intelligent electrical set Ego-n. Laboratory panel is to demonstrate the functions of controlling the lighting, blinds, heating and other circuits. Programming of the laboratory panel can be manual or made by computer. For both options there are laboratory instructions written for practicing the various functions. The work also includes budget and a list of materials for the manufacturing of the laboratory panel and its wiring.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinteligentní elektroinstalacecs
dc.subjectEgo-ncs
dc.subjectlaboratorní panelcs
dc.subjectintelligent wiringen
dc.subjectEgo-nen
dc.subjectlaboratory panelen
dc.titleNávrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-ncs
dc.title.alternativeDesign and computer control of intelligent wiring system Ego-nen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:55cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid35571en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:06:03en
sync.item.modts2020.03.30 22:48:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMacháček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou bakalářskou práci. Oponent práci vytýkal hlavně chybějící návrh konstrukce panelu a chybějící ekonomické hodnocení. Přes tyto nedostatky hodnotil práci pozitivně. Doc. Raček měl dotaz na ovládání žaluzií. Student tuto otázku zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record