Show simple item record

Optimization of operating parameters in drinking water treatment plant in Bzenec-Přívoz

dc.contributor.advisorMega, Jaroslavcs
dc.contributor.authorSukopová, Martinacs
dc.date.accessioned2015-07-13T17:43:19Z
dc.date.available2015-07-13T17:43:19Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSUKOPOVÁ, M. Optimalizace provozních parametrů na úpravně vody Bzenec-Přívoz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24429cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2251
dc.description.abstractÚpravna vody Bzenec-Přívoz představuje důležitý zdroj pitné vody pro okres Hodonín. Po dlouholetém provozu byla v letech 2008-2010 zrekonstruována s cílem zvýšit efektivitu technologie úpravy vody. Zásadním krokem bylo rozdělení technologie na jednostupňovou a dvoustupňovou úpravu vody pro jednotlivá prameniště podzemní vody. Charakter surové vody klade vysoké nároky na odželezování a odmanganování, proto byla záměrem projektu intenzifikace procesu a optimalizace provozních parametrů. Instalace nových aerátorů a hyperboloidních míchadel do flokulace vyžadovala provedení provozních pokusů, které prokázaly vysokou účinnost při snížení provozních nákladů. Proces úpravy vody byl kompletně automatizován, čímž se usnadnil provoz úpravny a minimalizoval se vliv lidského faktoru. Výsledkem rekonstrukce je zvýšená účinnost úpravy vody a úspory, kterých bylo dosaženo výrazným snížením provozních nákladů.cs
dc.description.abstractWater treatment plant Bzenec Přívoz represents important supply of potable water for Hodonín district. After a longtime operation it was in 2008-2010 reconstructed in order to make water treatment technology more effective. The basic step was dividing technology into one stage and two stage water treatment for particular spring areas of ground water. The character of raw water requires effective removal of iron and manganese, therefore intensification and optimization of operating parameters were the purposes of the project. Installation of new aerators and hyperboloid stirrers in flocculation tank required an operating tests for proving of high technological efficiency while the operating costs were decreased. The water treatment process was completly automatized, which made the operation easy and minimized human element impact. Results of the reconstruction are more effective water treatment and a distinct decrease of operating costs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚprava vodycs
dc.subjectpodzemní vodacs
dc.subjectodželezovánícs
dc.subjectodmanganovánícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectWater treatmenten
dc.subjectground wateren
dc.subjectremoval of iron and manganeseen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectautomatizationen
dc.titleOptimalizace provozních parametrů na úpravně vody Bzenec-Přívozcs
dc.title.alternativeOptimization of operating parameters in drinking water treatment plant in Bzenec-Přívozen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.extent2.11 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2010-07-12-11:45:08cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24429en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:09:59en
sync.item.modts2021.11.12 13:42:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMergl, Václavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Jánoš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record