Show simple item record

E-commerce strategy

dc.contributor.advisorDvořák, Jiřícs
dc.contributor.authorFrendlovská, Dagmarcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:56Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:56Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationFRENDLOVSKÁ, D. Strategie elektronického obchodu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other28301cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/22552
dc.description.abstractTato disertační práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Důvodem a cílem mé disertační práce je stále větší potřeba a vzrůstající požadavky na tvorbu elektronických obchodů. Výzkum, který byl proveden, dokazuje, že působnost elektronického obchodu má velký význam a bude mít stále větší potřebu budovat širší a rozvinutější sítě virtuálních obchodů. Ve své práci věnuji pozornost samotné problematice elektronického obchodu i problematice CRM. Cílem disertační práce je systémové vymezení nového modelu elektronického obchodu, metodika modelu nového směru elektronického obchodu, návrh vhodné metodiky pro nový směr elektronického obchodování a aplikace nové metodiky strategie a směry elektronického obchodování. Teoretické poznatky uvedené v této práci vycházejí ze zdrojů čerpaných od českých i zahraničních autorů. V mé práci jsou podrobně a detailně popsány jednotlivé kroky a výsledky z praktického průzkumu a doplňujících průzkumů. Je zde krátce pojednáno o vývoji elektronického obchodu, jeho fungování a doporučení jeho dalšího vývoje. Podkladem pro vypracování mé disertační práce bylo studium existujících informačních zdrojů a primární výzkum ve zkoumané společnosti s důležitým postavením na trhu. Práce bude sloužit pro vědu, pedagogické účely, jako příručka pro nově vznikající elektronické obchody a bude základem pro další výzkum a vědeckou práci v oblasti elektronického obchodu.cs
dc.description.abstractThis PhD thesis deals with the issue of electronic commerce with a primary focus on customers. The reason and purpose of the doctoral thesis is a growing need and increasing requirements for the creation of electronic transactions. Research has been conducted, showing that the scope of electronic commerce is of great importance and will increasingly need to build a broader and more developed network of virtual stores. In the work attention is paid to the very issue of e-commerce and CRM issues. The objectives of thesis are: to define a new model system of electronic commerce, the methodology of the new direction of the electronic business, to propose an appropriate methodology for the new direction of e-commerce and application of new methodologies and strategies of e-commerce trends. Theoretical knowledge in the work is based on various sources by both Czech and foreign authors. In this work are described in detail the steps and results of practical research and exploration. There are discussed the development and operation of e-commerce, and recommendations for the future are suggested. The basis for the development of the doctoral thesis was a study of existing literature, and primary research in a company with an important position in the market. The work is aimed to serve science, educational purposes in education and as a handbook for the emerging e-commerce, and is the basis for further research and scientific work in the field of electronic commerce.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektronický obchod E-commerce Podniková strategie Informační strategie ICT CRM Analýza firmycs
dc.subjectEcommerce E-commerce Business Strategy Information Strategy ICT CRM Company Analysisen
dc.titleStrategie elektronického obchodu firmycs
dc.title.alternativeE-commerce strategyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-11-27cs
dcterms.modified2009-12-08-08:39:55cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid28301en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:28:33en
sync.item.modts2020.03.30 21:00:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record