Show simple item record

Specific Features and Shortcomings of Contractual Obligations in International Transport, and the Establishment and Facilitation of Conditions Required by Goods Transportation Methods

dc.contributor.advisorKudláček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHolubář, Josefcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:14:54Z
dc.date.available2019-05-17T07:14:54Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHOLUBÁŘ, J. Specifika a nedostatky smluvních závazkových vztahů v mezinárodní dopravě, stanovení a zajištění podmínek technologie přepravy zboží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other62538cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/22619
dc.description.abstractTato práce se zabývá specifiky ve vztazích mezi subjekty při sjednávání a realizaci mezinárodní přepravy zboží. Jelikož v současné době je nejčastějším způsobem přepravy zboží ve Střední Evropě nákladní silniční přeprava zboží, je text věnován především této problematice. Elementárním předpisem pro závazkové vztahy v tomto ohledu je Úmluva CMR, které je věnována značná část práce. V dalších částech práce je také představena, Úmluva TIR, Dohoda ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a Dohoda ATP, která vymezuje požadavky pro přepravu zkazitelných potravin. V závěru jsou objasněny doložky INCOTERMS, které s mezinárodním obchodem a mezinárodní přepravou zboží úzce souvisí.cs
dc.description.abstractThis work deals with the specifics of relations between entities in the negotiation and implementation of international transport of goods. Since he is currently the most common way of transport of goods in Central Europe freight road transport of goods, the text is mainly dedicated to this issue. The underlying code for the obligations in this respect, the Convention CMR, which is devoted to a large part of the work. In other parts of the work is also introduced to the TIR Convention, the ADR Agreement concerning the international carriage of dangerous goods and the ATP Agreement, which defines the requirements for the transport of perishable foodstuffs. In the end, understand that INCOTERMS clauses with international trade and international transport of goods is closely related.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚmluva CMRcs
dc.subjectDohoda TIRcs
dc.subjectEvropská dohoda ADRcs
dc.subjectDohoda ATPcs
dc.subjectINCOTERMScs
dc.subjectThe CMRen
dc.subjectConventionen
dc.subjectTIR Conventionen
dc.subjectEuropean Agreement ADRen
dc.subjectATP Agreementen
dc.subjectINCOTERMSen
dc.titleSpecifika a nedostatky smluvních závazkových vztahů v mezinárodní dopravě, stanovení a zajištění podmínek technologie přepravy zbožícs
dc.title.alternativeSpecific Features and Shortcomings of Contractual Obligations in International Transport, and the Establishment and Facilitation of Conditions Required by Goods Transportation Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:17cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid62538en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:23:58en
sync.item.modts2021.11.12 19:50:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLibertín, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record