Show simple item record

Measurements by sampling computer card - laboratory task

dc.contributor.advisorDřínovský, Jiřícs
dc.contributor.authorTomaštík, Romancs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:21:19Z
dc.date.available2019-05-17T02:21:19Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationTOMAŠTÍK, R. Měření pomocí vzorkovací počítačové karty - laboratorní úloha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31176cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2269
dc.description.abstractTato práce se zabývá měřením pomocí vzorkovací karty a určováním základních parametrů měřeného signálu. Budou zde rozebrány základní vlastnosti použité karty Alazartech ATS860-256M a stručná charakteristika programovacích jazyků v nichž se bude karta ovládat. V těchto prostředích byly vytvořeny řídící programy pro ovládání této karty. Hlavní měřicí program byl vytvořen v jazyce C\C++, který bude fungovat jako osciloskop a zároveň i jako spektrální analyzátor. Tento program bude určovat základní parametry měřeného signálu. Dále bude vytvořen jednoduchý přípravek pro měření s touto kartou. Na závěr této práce bude vytvořen návod pro laboratorní úlohu.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the measurement with the help of sampling cards and determination of the basic parameters of the measured signal. There will be described basic characteristics of the used card Alazartech ATS860- 256M and brief description of the programming languages which will control the cards. In these environments there were the created driving programs for the operation of these cards. Main measuring program was created in the language C\C++, that shall work as oscilloscope and the same time as spectral analyzer. This programme will determine basic characteristics of the measured signal. Further there will be created simple preparation for memasuring with this card. In the conclusion of this thesis will create instrutions for laboratory exercise.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMěřicí kartacs
dc.subjectFourierova transformacecs
dc.subjectOTAcs
dc.subjectFFTWcs
dc.subjectVisa.hcs
dc.subjectMeasuring carden
dc.subjectFourier Transformen
dc.subjectOTAen
dc.subjectFFTWen
dc.subjectVisa.hen
dc.titleMěření pomocí vzorkovací počítačové karty - laboratorní úlohacs
dc.title.alternativeMeasurements by sampling computer card - laboratory tasken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-09-23-10:45:05cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31176en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:28:05en
sync.item.modts2020.04.01 01:14:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHavránek, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record