Show simple item record

Coplanar directional and hybrid couplers

dc.contributor.advisorDvořák, Radekcs
dc.contributor.authorŽabokrtský, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:52:41Z
dc.date.available2018-10-21T16:52:41Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŽABOKRTSKÝ, M. Koplanární směrové vazební a hybridní členy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31189cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2284
dc.description.abstractTato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. Jsou zde ukázány základní mikropáskové vedení a podrobněji rozebrány jednotlivé typy koplanárních vedení a vlnovodů. Dále je v této práci vysvětlena teorie směrových vazebních a hybridních členů, jsou rozebrány jednotlivé druhy směrovosti a vlastnosti reálných směrových odbočnic. V následující části je ukázán postup návrhu několika typů koplanárních směrových členů a jsou ověřeny jejich vlastnosti v programu CST Microwave Studio. Poslední kapitola obsahuje změřené parametry odbočnic a jejich porovnání s teoretickými hodnotami z předchozí části. Dalším cílem této práce bylo vytvoření laboratorní úlohy zabývající se koplanárními směrovými vazebními členy. Tato laboratorní úloha je umístěna v příloze.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with coplanar directional and hybrid couplers. Firstly, the thesis describes the theory of hybrid microwave integrated circuits with their advantages and disadvantages in comparison with other types of microwave circuits. Next, the thesis deals with basic microstrips and individual types of coplanar strips and waveguides are also more closely analyzed. The thesis also explains a theory of directional and hybrid couplers and analyses particular kinds of directionality and attributes of the real directional couplers. The following chapter shows a method of design of a few coplanar directional coupler types. Attributes of the types are then verified in CST Microwave Studio. The last chapter includes measured parameters of the couplers and their comparison with the theoretical values from the previous part. The next aim of the thesis is to create laboratory tasks which deals with coplanar directional couplers. The laboratory task is found in the appendix.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHybridní členycs
dc.subjectsměrový člencs
dc.subjectkoplanární vedenícs
dc.subjectkoplanární vlnovodcs
dc.subjectHybrid couplersen
dc.subjectdirectional couplersen
dc.subjectcoplanar stripsen
dc.subjectcoplanar waveguideen
dc.titleKoplanární směrové vazební a hybridní členycs
dc.title.alternativeCoplanar directional and hybrid couplersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:32cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31189en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:01:57en
sync.item.modts2021.11.08 13:17:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠádek, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record